Bilgisayar Rastgele Bir Sayıyı Nasıl Üretir?

Programcılar arasında çok sık kullanılan bir fonksiyon olan Random(); fonksiyonunun rastgele veriyi nasıl ürettiğini daha önce hiç merak etmiş miydiniz?

Bilgisayarlar saf rastgele sayılar üretemezler. Bilgisayarların ürettiği rastgele sayılara Sözde Rastgele Sayılar (Pseudorandom Numbers) adı verilir. Rastgele sayı üretmenin pek çok metodu olsa da genellikle Seed denilen bir kavram vardır. Seed aslında rastgele sayı dizisini başlatan sayıdır. Bu sayının aynı olması çıkan sayı dizisinin de aynı olması demektir. Örneğin Seed değerini 4 yaptığımızda sırasıyla 12, 15, 5, 6 gibi bir rastgele sayı dizisi üretiliyorsa, Seed değerinin her 4 oluşunda aynı sayıların çıkması anlamına gelir. Bu nedenle Seed değerini zamana bağlı olarak değiştirirler. Zaman kavramı ise örneğin C dilinde 1 Ocak 1970’ten bu ana kadar geçen zamanın saniye cinsinden değerini belirtir.

Random fonksiyonu

Elbette bu rastgele üretilen sayıların çok sıkıntılı olduğu bir durumdur. Günümüzde Artifical Neural Network gibi yapılarla ve Quantum belirsizliği gibi konularla Pure Random (Saf Rastgele) sayıların üretimi tartışılmaktadır.

Bir cevap yazın