Wi-Fi 6 Yayınlandı!

Yeni nesil kablosuz teknolojilerin başında bulunacak olan Wi-Fi 6 teknolojisi, teknolojide yeni bir dönem olarak kabul…